STICHTING AUGUSTIN

Als Stichting Augustin zijn wij sinds 2006 actief in het district Sālaj in Roemenië. Wij werken met name in Soimus, een klein dorpje in de buurt van Jibou. Daarnaast zijn wij eind 2019 gestart met een nieuw project in Lupoaia.

Wij bieden hulp aan mensen in Roemenië, die niet of nauwelijks in staat zijn, zelf in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Wij doen dit vanuit de Bijbelse opdracht in Jacobus 2:14-17 en vers 26.

In de praktijk betekent dit o.a. het verstrekken van voedselpakketten, zaaigoed, kleding en hulpmiddelen waar dit het hardst nodig is. Daarnaast gaan wij evangeliseren, houden kindermiddagen en bezoeken de zieke mensen. Waar het kan, werken wij ook samen met de plaatselijke kerk(en).

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers, die niet betaald worden. Het geld komt dan ook volledig ten goede aan onze projecten.

De naam Augustin

De Stichting dankt haar naam aan een kleine jongen, Augustin, die wij in 2006 ontmoet hebben. Hij woonde in het dorpje Soimus met zijn vader en moeder en zes broers en zussen. Omdat de ouders geestelijk niet in staat waren hun kinderen goed op te voeden, waren ze voornamelijk op zichzelf aangewezen. De straat was hun thuis en de kinderen moesten maar zien hoe ze de dag doorbrachten.

Logo Jpeg

Stichting Augustin heeft:

Lage kosten

geen verblijfs- en vervoerskosten naar Roemenië (deelnemers betalen zelf de reis- en verblijfskosten)

Hulpgoederen worden ter plaatse gekocht

geen kantoor

onbetaalde vrijwilligers

Zij hebben UW hulp nodig

Neem contact met ons op

CONTACT