STICHTING AUGUSTIN

Stichting Augustin is sinds 2006 actief in het district Sălaj in Roemenië. Wij werken met name in Soimus, een klein dorp in de buurt van Jibou.

Stichting Augustin wil vanuit een bijbelse opdracht (Jacobus 2:14-17 en 26) hulp geven aan mensen in Roemenië die aan de onderkant van de maatschappij leven. Wij doen dit door noodhulp aan te bieden voor mensen die nauwelijks in staat zijn zichzelf te voorzien van de basis levensbehoeften.

Stichting Augustin heeft zich de leefomstandigheden van deze mensen aangetrokken en wij willen graag verlichting brengen in de leefsituatie van deze gezinnen. Dit doen we door voedsel te verstrekken in de vorm van voedselpakketten en door de mensen zaaigoed te geven voor de wintervoorraad. Wij werken met vrijwilligers zodat het geld wat ingezameld wordt daadwerkelijk wordt besteed aan het doel van de stichting, het helpen van deze kansarme mensen.

De naam Augustin

Zoals u waarschijnlijk is opgevallen heeft onze Stichting een bijzondere naam. Het is de naam van een klein jochie dat we in 2006 hebben ontmoet, Augustin. Augustin leefde in het dorpje Soimus, zo’n 6 kilometer van Jibou. Zijn ouders waren geestelijk niet in staat om voor Augustin en zijn 6 broertjes en zusters te zorgen, dus de kinderen waren op zichzelf en op elkaar aangewezen. Ze leefden op straat en moesten maar zien hoe ze de dag door kwamen.

Gelukkig was er een zuster van de plaatselijke kerk die hun probeerde op te vangen en dat deed ze dan ook zo goed en kwaad als zij maar kon. We hadden gelukkig kleding in hun maat bij ons en hebben dat dan ook naar deze zuster gebracht zodat zij het kon brengen aan de ouders en kon uitleggen wat de bedoeling was. Ook hadden we wat speelgoed mee genomen uit Nederland en nadat we de kinderen bij elkaar hadden gezocht hebben we het aan laten zien.

IMGP0020

Stichting Augustin heeft:

Geen dure organisatie

Geen duur kantoor of directeur

Lage kosten

Geen verblijf/vervoerskosten (deelnemers aan de reizen betalen zelf de reis- en verblijfkosten)

Hulpgoederen worden ter plaatse gekocht

Wij hebben UW hulp nodig

Neem contact met ons op

CONTACT