Namens onze Stichting zijn er voedselpakketten uitgedeeld in Lupoiaia

Namens onze Stichting zijn er voedselpakketten uitgedeeld in Lupoiaia, een zigeunerdorp in Roemenië. Wij zijn daar een maand geleden een nieuw project begonnen om deze arme mensen te ondersteunen met voedselpakketten, schoenen, kleding en brandhout voor de winter.Ook willen wij er graag een waterput realiseren, omdat de mensen er geen stromend water hebben. Ze moeten elke dag ruim 2 km lopen om water te halen.Een waterput aanleggen is natuurlijk een kostbaar project en we hopen dat zoveel mogelijk mensen ons daarbij gaan helpen. Wij zijn enorm dankbaar voor uw steun in het verleden en hopen ook in de toekomst op u te mogen rekenen.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL25 RBRB 0841 1723 31 t.n.v. Stichting Augustin. Graag onder vermelding van ‘Facebookactie’.