Doelstelling en financiën

 1. Naam: Stichting Augustin, hulp aan Roemenië.
 2. RSIN: 8528 89 094
 3. Postadres: Laan van het Kwekebos 223, 7823KE Emmen
 4. De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut beogende instelling (ANBI)
 5. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 6. Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde werkers in dienst. Alle taken worden op basis van vrijwilligerswerk ingevuld. Eventueel gemaakte kosten kunnen na toestemming van de penningmeester gedeclareerd worden.
 7. Stichting Augustin, hulp aan Roemenië, heeft ten doel:
 • Vanuit Gods Woord in daad en Woord gestalte te geven aan wat beschreven staat in Jacobus 2: 14-17; 26
 • Het werkterrein van de stichting is in eerste instantie het dorpje Soimus (Salaj district) in Roemenië. Verder vallen ook andere hulpvragen vanuit omliggende dorpen/leefgemeenschappen binnen het werkterrein van de stichting, mits mogelijk en binnen de doelstellingen van de stichting.
 • De stichting stelt als voorwaarde dat alle activiteiten van de stichting niet in strijd mogen zijn met Gods Woord beschreven in de Bijbel.
 • De aangeboden hulp/zorg vanuit de stichting in de verschillende projecten hebben als doel, zorg en hulp te verlenen aan de kans arme bevolking en zo een getuige te zijn van onze christelijke identiteit. Daarbij hoort ook het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
 1. Financieel
Inkomsten  
Resultaat 2019 Begroting 2020
Bijdragen/Collecten/Giften

Opbrengsten diverse acties

€ 3550

€ 4278

€ 2600

€ 2675

Totaal: € 7829 € 5275
Uitgaven
Kosten projecten Soimus

Kosten project Lupoaia

€ 4015

€ 750

€ 1250

€ 4000

Evangelisatie € 70 € 400
Bankkosten € 109 € 140
Bijdrage reizen € 162 € 1200
Administratie/diversen

 

€ 0

 

€ 100

 

Totaal: € 4356 € 7090