Doelstelling en financiën

 1. Naam: Stichting Augustin, hulp aan Roemenië.
 2. RSIN: 8528 89 094
 3. Postadres: Laan van het Kwekebos 223, 7823KE Emmen
 4. De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut beogende instelling (ANBI)
 5. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 6. Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde werkers in dienst. Alle taken worden op basis van vrijwilligerswerk ingevuld. Eventueel gemaakte kosten kunnen na toestemming van de penningmeester gedeclareerd worden.
 7. Stichting Augustin, hulp aan Roemenië, heeft ten doel:
 • Vanuit Gods Woord in daad en Woord gestalte te geven aan wat beschreven staat in Jacobus 2: 14-17; 26
 • Het werkterrein van de stichting is in eerste instantie het dorpje Soimus (Salaj district) in Roemenië. Verder vallen ook andere hulpvragen vanuit omliggende dorpen/leefgemeenschappen binnen het werkterrein van de stichting, mits mogelijk en binnen de doelstellingen van de stichting.
 • De stichting stelt als voorwaarde dat alle activiteiten van de stichting niet in strijd mogen zijn met Gods Woord beschreven in de Bijbel.
 • De aangeboden hulp/zorg vanuit de stichting in de verschillende projecten hebben als doel, zorg en hulp te verlenen aan de kans arme bevolking en zo een getuige te zijn van onze christelijke identiteit. Daarbij hoort ook het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
 1. Financieel

De Stichting Augustin wil voor iedereen zo transparant mogelijk zijn. Daarom hebben we een financieel overzicht van onze stichting bijgevoegd.

Download de jaarrekening 2022

Pdf 2022

Download de jaarrekening 2021

Pdf 2021

Download de jaarrekening 2020

Pdf 2020

Download de jaarrekening 2019

Pdf 2019

Download de jaarrekening 2018

Pdf 2018