Voedselplan

1

Het Voedselplan

Gedurende de periode oktober t/m maart ontvingen eerst 60, en later zelfs 75 gezinnen, een pakket. Met kerst wordt er wat extra’s aan toegevoegd, soms in de vorm van een schoenendoos.  Degenen die een voedselpakket krijgen, zijn wel eerst door de plaatselijke overheid gescreend op hun inkomen, om te beoordelen of het inderdaad nodig is.Mensen krijgen een basis levensmiddelenpakket met daarin o.a. rijst, suiker, olie, bloem etc.Ook hebben wij een tijdje pampers verstrekt aan een gezin met een baby,  vanwege hun situatie.

Verder bekostigen wij medicijnen, behandelingen en/of hulpmiddelen, indien mogelijk. Zo hebben wij bijvoorbeeld eens iemand geholpen aan een gehoorapparaat, en een ander aan een gebitsprothese. Een andere keer hebben we een huis van een arme, alleenstaande Romavrouw enigszins laten opknappen, en een nieuwe kachel aan haar verstrekt. En zo zijn er meer voorbeelden.

Broeder Bance

Broeder Bance, een man met een bewogen hart, heeft de leiding over dit project en zorgt ervoor dat de pakketten bij de juiste gezinnen terecht komen. Hij voorziet hiermee in een noodzakelijke behoefte van de diverse gezinnen.

Voordat de eerste pakketten uitgedeeld worden, heeft hij de gezinnen persoonlijk bezocht om kennis te maken, en om uit te leggen waarvoor hij komt.  Het blijkt dat er veel lichamelijke en geestelijke nood is onder de mensen. Indien gewenst, verleent hij daarom ook pastorale zorg.

Het is een zegen dat deze broeder dit werk als een roeping ervaart. Hij informeert ons goed over de gang van zaken m.b.t. het wel en wee van onze broeders en zusters in Soimus.

Iouel Bance

Overleg

Naast onze jaarlijkse reis in en rond de zomervakantie, gaan een paar leden van de Stichting in het voorjaar en/of najaar naar Soimus, om ter plekke te zien en te horen hoe e.e.a. verloopt. Wij vinden het belangrijk om persoonlijk contact te hebben met de mensen die erbij betrokken zijn, maar ook om hen te bemoedigen door er te zijn. Verder verloopt het contact maandelijks via de mail.

Bij ons meest recente bezoek aan Soimus in oktober 2019, bleek dat meerdere gezinnen geen ondersteuning van ons meer nodig hebben. Diverse familieleden van deze gezinnen zijn in het buitenland werkzaam, en kunnen hen zodoende voldoende financieel ondersteunen. Op dit moment zijn nog ca. 10 gezinnen afhankelijk van een maandelijks voedselpakket in de winter. Vandaar dat wij besloten hebben dit nieuwe project in Lupoaia op te pakken. Wel blijven wij verbonden met Soimus en met hen die nog wel pakketten ontvangen.